مدیریت گروه

نام و نام خانوادگی: دكتر غلامعلی معموری
تحصيلات: فوق تخصص نوزادان
سمت/ رتبه: استاد
پست الكترونيك: maamourigh[at]mums.ac.ir
آدرس محل کار: بيمارستان قائم(عج)
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
تلفن تماس: 05138012896