كوريكولوم ها طرح درس و طرح دوره

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 15 تیر 1396 04:06
كوريكولوم 
 کوریکولومهای پیشنهادی وزارت بهداشت
"كوريكولوم‌هاي آموزشي دوره های فلوشيپ" 
اقدامات مداخله‌اي قلب و عروق كودكان
نوروفيزيولوژي باليني كودكان
مراقبت‌هاي ويژه كودكان
 بيهوشي كودكان
ارتوپدي اطفال 
"كوريكولوم‌هاي آموزشي دوره های فوق تخصص کودکان" 
"كوريكولوم‌ آموزشي دوره تخصص"
كودكان