دكتر اشرف محمد زاده

روزهاي هفته

8-7

9-8

11-9

13-11

شنبه

 

 

 

ويزيت بيماران بدحال

 

گزارش صبحگاهي

ويزيت بخش

 

 

پژوهش و پاسخگويي به برنامه هاي دانشگاه

 

یکشنبه

مطالعه و پ‍‍ژوهش

راند با کارآموزها يا کلاس PBL

دوشنبه

 

گزارش صبحگاهي

 

ويزيت + ‍ژورنال کلاب

سه شنبه

ويزيت بخش

چهارشنبه

درمانگاه نوزادان(اینترن و رزیدنت و فلوی نوزادان)

پنجشنبه

ويزيت بيماران بدحال

گزارش صبحگاهي + ويزيت بخش

پژوهش

توضيحات

يك جلسه كلاس PBL در هر ماه، يك جلسه كلاس تئوري در هر دوره