تاريخچه گروه

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 15 تیر 1396 04:00
 
گروه كودكان درحال حاضر در سه بيمارستان قائم (عج)، امام رضا (ع) و دكتر شيخ، بخش برقرار است 
 
 بيمارستان امام رضا (ع)

اين بيمارستان بزرگترين مجتمع بيمارستاني در شمال شرق كشور است در حدود 900 تخت بيمارستاني فعال دارد. بيمارستان داراي بخش هاي تخصصي و فوق تخصصي دررشته هاي داخلي، جراحي عمومي، جراحي عروق، جراحي قلب، اورلوژي،ارتوپدي، قلب، گوش و حلق و بيني، مسمومين، زنان، عفوني، پوست و...... مي باشد.

آزمايشگاهي هورمون شناسي (مجهز به گاما كانتر و اليزا)،ايمونولوژي،خون شناسي،بيوشيمي،پاتولوژي، انگل شناسي،مسمومين (مجهز به دستگاه جذب اتمي و....) فعال هستند. بيمارستان همچنين داراي بخش هاي فعال پزشكي هسته اي،راديولوژي مي باشد.

بخش اطفال بيمارستان داراي سرويسهاي اورژانس، PICU، NICU و بخش هاي فو ق تخصص غدد و متابوليسم، عفوني و قلب مي باشد. 
بخش اطفال اين بيمارستان مجهز به سرويس غدد و آندوكرين، بيماريهاي عفوني، قلب كودكان و نوزادان است. 
 منشي گروه اطفال در بيمارستان اما رضا: خانم زهره طالب
شماره تلفن دفتر گروه اطفال 38593045 –051
شماره فاكس دفتر گروه اطفال 3591057 –051
آدرس: خيابان ابن سينا – ميدان امام رضا – صندوق پستي 348
 
بيمارستان قائم (عج)
 
 اين General Hospital   در سال 1349 به بهره برداري رسيد، داراي 818 تخت مصوب در 6 طبقه مي باشد. كه شامل بخش هاي تخصصي و فو ق تخصصي مختلف است.
بخش اطفال ،  اورژانس اطفال و اعصاب كودكان، مراقبتهاي ويژه نوزادان و كودكان طبيعي درطبقه هم كف و درمانگاه اطفال نيز در سرويس كلينيك ويژه واقع مي باشد.

 دراين بخش  كودكان مبتلا به بيماريهاي گوارشي، ايمونولوژي آلرژي، قلب، اعصاب و هچنين نوزادان بستري مي شوند.

دفتر گروه اطفال در طبقه هم كف واقع است.
منشي گروه اطفال در بيمارستان قائم : خانم  راضيه هراتي
شماره تلفن دفتر گروه اطفال 38012469-051

شماره فاكس دفتر گروه اطفال 38417451-051

 آدرس: ميدان دكتر شريعتي – خ كوهسنگي – كدپستي 155

 

بيمارستان دكتر شيخ 
 

اين بيمارستان در سال 1357 به بهره برداري رسيده است و داراي  8 بخش و 150 تخت مصوب است.

اين بيمارستان مختص كودكان است و بخش هاي كليه اطفال – خون و انكولوژي – جراحي، داندانپزشكي و ICU  كودكان را دارا است.

منشي گروه اطفال در بيمارستان دكتر شيخ: خانم سعيده حسيني
شماره تلفن بيمارستان 37273941- 37269021-051
شماره فاكس بيمارستان: 37277470-051
ادرس: ميدان توحيد – ابتداي خيابان طاهري صندوق پستي 91735-1358