پیشکسوتان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اساتید پیشکسوت گروه کودکان

  ردیف نام و نام خانوادگی استاد  
  1

آقای دکتر غلامرضا پژومند

 
  2

آقای دکتر  ایرج گنجی

 
  3

خانم دکتر نصرت لطفی

 
  4

آقای دکتر احمد حکیم زرگر

 
  5

آقای دکتر محمد هادی امیریان

 
  6

آقای دکتر سید جواد پریزاده                     

 
  7

آقای دکتر محسن جعفرزاده

 
  8

آقای دکتر علیرضا مدرسی


 

 
  9

آقای دکتر احمد هاشم زاده

 
  10

خانم دکتر سیمین پرتوی

 
  11

آقای دکتر افتخار محمودی

 
  12

آقای دکتر محسن حری

 
  13

آقای دکتر سید عبدلله بنی هاشم

 
  14

آقای دکتر رحیم وکیلی

 
  15

خانم دکتر سیده فاطمه خاتمی

 
  16

خانم دکتر شمسی رسولی