تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
             
    بیمارستان قائم(عج)  
 
      آدرس:مشهد،  ابتدای خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم(عج)  
       38012469 - 051  
       38417451  - 051  
      کدپستی 91766-99199  
      [at]mums.ac.ir پست الکترونیک  

    بیمارستان امام رضا(ع)      
   

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان دانشگاه، بیمارستان امام رضا(ع)

 
       38593045 - 051  
       38012469 - 051  
      کدپستی
 
      [at]mums.ac.ir پست الکترونیک  

             
    بیمارستان دکترشیخ
 
 
      آدرس:مشهد، خیابان قرنی، قرنی 6، خیابان دکتر شیخ
 
       37273943 - 051  
       37273943 - 051  
      کدپستی  
      [at]mums.ac.ir پست الکترونیک  

    بیمارستان اکبر      
   

آدرس: مشهد ، بلوار شهید فکوری

 
       3 - 051  
       3 - 051  
      کدپستی
 
      [at]mums.ac.ir پست الکترونیک