كوريكولوم ها طرح درس و طرح دوره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
كوريكولوم 
 کوریکولومهای پیشنهادی وزارت بهداشت
"كوريكولوم‌هاي آموزشي دوره های فلوشيپ" 
اقدامات مداخله‌اي قلب و عروق كودكان
نوروفيزيولوژي باليني كودكان
مراقبت‌هاي ويژه كودكان
 بيهوشي كودكان
ارتوپدي اطفال 
"كوريكولوم‌هاي آموزشي دوره های فوق تخصص کودکان" 
"كوريكولوم‌ آموزشي دوره تخصص"
كودكان