آقاي دكتر خادمي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ایام هفته

9:00-8:00

10-9

11-10

12-11

13-12

شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

ويزيت با رزيدنتهاي كودكان

یکشنبه

ويزيت با رزيدنتهاي كودكان

ژورنال كلاب

ويزيت با رزيدنتهاي كودكان

دوشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

ويزيت با رزيدنتهاي كودكان

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

سه شنبه

شرکت درگزارش صبحگاهي بيمارستان دكتر شيخ

 

 

ويزيت با رزيدنتهاي كودكان

چهارشنبه

گراند راند

پنجشنبه

مطالعه و پژوهش و پاسخگوئي به دانشجويان

توضيحات

يك جلسه  كلاسPBL در هر ماه و يك كلاس تئوري در هر دوره

به دليل ويزيت بخش فوق تخصصي آي سي يو كودكان، كارآموزان در برنامه ويزيت حضور ندارند.