بخش گوارش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید
متخصص گوارش كودكان
(استاد)
فوق تخصص گوارش كودكان
 (دانشيار)
فوق تخصص گوارش کودکان
استادیار
دستیاران
دکتر ابراهیمی- دکتر حسینعلیزاده
برنامه آموزشی
منابع آموزشی
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای گوارش و کبد،
بیماریهای متابولیک ارثی ، بیماریهای متابولیک تغذیه ای