بخش عفونی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 اساتید
   دکتر عبدالکریم حامدی
فوق تخصص عفونی کودکان
 (استاد)
فوق تخصص عفونی کودکان
(استادیار)
فوق تخصص عفونی کودکان
(استادیار)

دستیاران 

دکتر گنجی- دکتر صادقی نسب- دکتر میرزایی

 برنامه آموزشی 
 
 
بخش آموزشی عفونی کودکان(کارآموز-کارورز-رزيدنت)