بخش اورژانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فوق تخصص گوارش کودکان
 استادیار
 دستیاران
 بشارتی- دکتر کلانی- دکتر آرمان پور
برنامه آموزشی