بخش عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اساتید                                                                                                       
  متخصص کودکان
 استاد
متخصص کودکان
 استاد
تخصص کودکان
استادیار 
دستیاران
دکتر دوست پرست- دکتر فروزان نژاد
برنامه آموزشی
کتاب مبانی طب کودکان نلسون مباحث رشد طبیعی ، بیماریهای عمومی ، بیماریهای متابولیک ارثی ، بیماریهای تغذیه ای