کنفرانس یک روزه چالشهای تشخیصی و درمانی پمپه و موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ I

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  کنفرانس یک روزه چالشهای تشخیصی و درمانی پمپه و موکوپلی ساکاریدوزیس تیپI ، روز پنجشنبه 6 دی ماه 97 از ساعت 12-8 در تالار شهید پندی بیمارستان قائم (عج) برگزار می گردد. دبیر علمی این کنفرانس سرکار خانم دکتر فرح اشرف زاده-  استاد و فوق تخصص اعصاب کودکان و دبیر اجرایی جناب آقای دکتر مهران بیرقی طوسی استادیار و فوق تخصص اعصاب کودکان می باشند. شایان ذکر است این کنفرانس دارای امتیاز بازآموزی می باشد.