انتصاب ریاست جدید بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سرکار خانم دکتر الهه حیدری متخصص کودکان به عنوان رئیس بخش مراقبت های ویژه کودکان (PICU) بیمارستان قائم(عج) انتخاب شدند.