همایش نفرولوژی کودکان ایران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

کنگره کشوری چالش های درمانی و تغذیه در بیماری های نفرولوژی کودکان

به مناسبت اولین سالگرد شهید سلامت استاد دکتر محمد اسماعیلی 

از همه ی اساتید و همکاران گرامی دعوت می شود خلاصه مقالات خود را به آدرس ایمیل کنگره ارسال فرمایید.