برگزاری آزمون اطفال نظری به صورت الکترونیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

آزمون اطفال نظری استاژرهای گروه اطفال ورودی خرداد ماه 1397 امروز سه شنبه 23 مرداد ساعت 9 صبح به صورت الکترونیک در سالن آزمونهای الکترونیک دانشکده پزشکی برگزار گردید.